Tidal Visionary

Legality

Format Legality
Tiny Leaders Legal
Noble Legal
Leviathan Legal
Custom Legal
Magic Duels Legal
Canadian Highlander Legal
Vintage Legal
Casual Legal
Pauper EDH Legal
Vanguard Legal
Legacy Legal
Archenemy Legal
Planechase Legal
1v1 Commander Legal
Duel Commander Legal
Oathbreaker Legal
Unformat Legal
Pauper Legal
Commander / EDH Legal

Printings View all

Set Rarity
Invasion (INV) Common

Combos Browse all

Tidal Visionary

Creature — Merfolk Wizard

Tap: Target creature becomes the color of your choice until end of turn.

Tidal Visionary Discussion

Gattison on eyes2sky

8 months ago

those two cards were Scuttlemutt and Tidal Visionary . ty

LoneCrusader399 on Bad Card

1 year ago

Play Ensoul Artifact over Tezzeret's Touch so the card doesn't get returned to its owner's hand.

You don't seem to be playing very many cards that are able to change the color of a creature, here are some suggestions:

RazortoothMtg on Blinded By The Light - Seer $40 Budget Colors

2 years ago

Distorting Lens, Tidal Visionary, Vodalian Mystic and Scuttlemutt.

Also, didn't know if you realize this, but Insight doesn't work because you have to have it be green when it is cast, not while it's on the stack and you activate Blind Seer

Naganov on Geist of Saint Traft Protection

3 years ago

En de COP's, EN de ROP's zijn een beetje dubbelop. Ik zou persoonlijk kiezen voor de COP's dankzij de activatie van 1.

Iona en Llwan ga je nog wel op terug komen hoop ik. Ik denk dat het deck an sich ook al goed is en deze twee breken het deck. n speler hosen ok. maar n speler het hele spel deny'en gaat wel een beetje ver.

Martyr's Cry is goede removal, maar de card advantage is ook stevig. Ik denk dat je de tegenstanders te veel gaat geven.

Glory heeft het nadeel dat je hem eerst de GY in moet krijgen, dat kan nog wel eens een lastige zijn aangezien je meerdere goede removal targets hebt.

Cho-Arrim Legate is een matige kaart in EDH, ook als hij gratis is. Zelfde geld voor Saprazzan Legate

Alchor's Tomb is thema +, maar je speelt dan geen Distorting Lens welke minstens twee keer zo goed is.

Misdirection past niet helemaal in het deck (nee je kan de blue niet veranderen in een andere kleur)

De kaarten die ik voornamelijk mis zijn de volgende: - Tidal Visionary (1-drop en kleur veranderen) - Exorcist (Gaaf en goedkoop, need I say more) - Order of the Sacred Torch (Witte countermagic!) - Insight (Prima card advantage) - Lightwielder Paladin (Flinke jongen met een goede exile ability) - Eventueel nog Stormtide Leviathan

No data for this card yet.