Ninja of the New Moon

Ninja of the New Moon

Creature — Spirit Ninja

Ninjutsu (, Return an unblocked attacker you control to hand: Put this card onto the battlefield from your hand tapped and attacking.)

Browse Alters

Printings View all

Set Rarity
Modern Horizons (MH1) Common

Combos Browse all

Legality

Format Legality
Legacy Legal
Duel Commander Legal
Casual Legal
Block Constructed Legal
Highlander Legal
Canadian Highlander Legal
Modern Legal
Pauper Legal
2019-10-04 Legal
1v1 Commander Legal
Commander / EDH Legal
Unformat Legal
Vintage Legal
Limited Legal
Oathbreaker Legal
Tiny Leaders Legal
Leviathan Legal
Pauper EDH Legal

Latest Decks as Commander

Ninja of the New Moon Discussion

ezio2907 on Yuriko, Ninja Tibal

10 months ago

Hier komt het hoor!!

Dubbele Dimir Infiltrator .

Als je kijkend naar je mana curve zie ik dat je eigenlijk topt op 6 CMC. De andere kaarten zijn kaarten die je voor minder gaat spelen. Dan zie ik op de CMC 7 alsnog Liliana, Death Wielder . Te duur voor de rest van je deck en doet dan te weinig. Nu je curve wat lager ligt kan je ook terug gaan naar 36 land. Worn Powerstone & Darksteel Ingot is naar mijn mening hier niet goed omdat je een 'lage'curve hebt en geen mana sink. Je hebt waarschijnlijk genoeg mana als je gaat naar een 36 lands.

De volgende kaarten mogen er van mij uit:

  • Birthing Boughs : Het is een leuke kaart maar het doet zo weinig. Wat je wilt doen is je mana gebruiken om de kaarten in je hand te spelen. 4 mana is te duur om een token te maken.

  • Connive / Concoct : Na een discussie met mezelf denk ik(/wij) dat je deze kaart voornamelijk wilt gebruiken voor reanimation. Op dat gedeelte wil je eigenlijk niet komen met dit deck. Je wil onder of over de creatures van je tegenstander gaan. Je hebt te weinig dikke bommen zelf die je kan misbruiken en van een andere speller is het een random bom. Ik denk dat je betere deze kan overslaan om meer focus op je eigen strategie te leggen.

  • Increasing Ambition : Ik ben een voorstander voor tutor's. Het is duidelijk waarom je deze kaart speelt. Ik wil alleen zeggen denk eraan wat je zou opzoeken in de nood situaties. Daar moet je zelf over na denken.

  • Liliana's Influence : Haal deze er gewoon uit.

  • Dread Presence : Het is een leuke combo met de fetch-ish landjes en Urborg, Tomb of Yawgmoth . Is de leuke combo genoeg? En weet dat Sander niet houd van 3 kaart combo's die iets doen met land XD

  • Grave Titan : Doet eigenlijk niet mee aan het deck idee. Is wel een sterke kaart. De beslissing is aan jou.

  • Ninja of the New Moon : Doet eigenlijk te weinig. Het is een grote ninja. Maar deze kaart helpt je niet op de meeste momenten meer dan een andere ninja. Hij is groot maar niet effectief.

  • Tetsuko Umezawa, Fugitive : Deze kaart helpt maar 8 creatures in je deck (waaronder hij en je commander). Hij is zelf geen ninja. Dus je kan deze het beste vergeten denk ik.

  • Sun Quan, Lord of Wu : Komt waarschijnlijk pas op beurt 7+ binnen. Dan is het een leuke kaart die veel voor je doet. Alleen heb je niet al genoeg unblockable of flying.

Kaarten die ik erin zou doen: