Spite / Malice

Legality

Format Legality
Tiny Leaders Legal
Noble Legal
Leviathan Legal
Magic Duels Legal
Canadian Highlander Legal
Vintage Legal
Vanguard Legal
Legacy Legal
Archenemy Legal
Planechase Legal
1v1 Commander Legal
Duel Commander Legal
Oathbreaker Legal
Unformat Legal
Casual Legal
Commander / EDH Legal

Printings View all

Set Rarity
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas (DDH) Uncommon
Invasion (INV) Uncommon

Combos Browse all

Spite / Malice

Instant

Spite:

Counter target noncreature spell.


Malice:

Destroy target nonblack creature. It can't be regenerated.

Spite / Malice Discussion

Chrizz on yuriko

2 days ago

Je commander draait er natuurlijk om dat ninja's player damage doen. In de praktijk zullen dit vooral ninja's met ninjutsu zijn, dus ik vraag me af hoe nuttig het is om non-ninjutsu ninja's te maken met kaarten zoals Arcane Adaptation , Xenograft en Birthing Boughs Ook de andere kaarten in je deck die interactie hebben met ninja's zijn vooral goed voor ninja's met ninjutsu.

Je hebt heel veel kaarten die al van zichzelf unblockable of een andere vorm van evasion hebben, dus het is de vraag hoeveel impact Aqueous Form , Tetsuko Umezawa, Fugitive , Sun Quan, Lord of Wu en Whispersilk Cloak dan nog hebben. Vooral die laatste lijkt me niet zo nuttig.

Thalakos Seer zou ik eruit doen. Hij is duur vergeleken met andere 1/1 unblockables, en kan sterven op vervelende momenten waardoor de kaart die je bovenop je library had gelegd niet goed uitkomt.

Grixis Panorama zou ik niet spelen in een non-grixis deck.

Andere kaarten die ik zou overwegen eruit te halen, maar die ik lastig in te schatten vind zijn: Liliana, Death Wielder Counters passen niet echt bij dit deck Liliana's Influence Counters passen niet echt bij dit deck Dream Eater Hoge CMC, waarschijnlijk zal je hem nooit flashen en het is geen ninja Graveshifter Murderous Rider Wat removal hebben is nice, maar de creature kant heeft geen interactie met de rest van het deck, dus dan kan je net zo goed andere removal zoals Walk the Plank , Victim of Night of Doom Blade gebruiken. Spite / Malice kan ook nog leuk zijn vanwege de hoge CMC Smoke Shroud De +1/+1 is mooi, maar de flying zal niet zoveel doen, want als je ninja's ninjutsu'ed dan zijn ze toch al unblocked, dus dan maakt flying ook niet veel meer uit. Aan de andere kant, het is één keer 2 mana, en hij blijft voor de rest van de game nuttig, dus waarschijnlijk wel value. Umezawa's Jitte

No data for this card yet.